Dệt nên tương lai

weaving the future

scroll

TOYO ORIMONO là nhà sản xuất dệt may tập trung vàocác sản phẩm như: rèm cửa , may mặc và vật liệu.
Dựa trên lịch sử 100 năm của chúng tôi, năng lực kỹ thuật được trao dồi tại thị trường
Nhật Bản và thể chế quản lý sản xuất chặt chẽ ở cả trong và ngoài nước .
Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp được xã hội cần.

INTERIOR

Nhà sản xuất hàng đầu về rèm cửa chắn sáng

Hoạt động kinh doanh rèm cửa

CLOTHING & MATERIALS

Hàng dệt may chất lượng cao , tính năng vượt bậc

Hoạt động kinh doanh may mặc và nguyên liệu

PRODUCTION SYSTEM

Hệ thống sản xuất cung cấp vải chất lượng Nhật Bản trên toàn cầu

thể chế quản lý chất lượng và sản xuất

HISTORY

Lịch sử 100 năm

TO THE FUTURE

Hướng đến tương lai (Định hướng tương lai)